Tacticon

Tacticon skapar tjänster

Välkommen till Tacticon AB, bolaget som skapar digitala tjänster. Vårt erbjudande består i förmågan att skapa kombinationen av moderna digitala lösningar och välfungerande tjänster.

Vi har erfarenhet från en rad projekt inom stora organisationer där vi lett projekt för att utveckla mjukvara och tjänster på ett framgångsrikt sätt.

Digitaliseringen
Vad är digitaliseringen och varför pratar så många om den just nu?
Om vi börjar med den senare frågan om varför så många pratar om digitaliseringen så handlar det dels om att enskilda ord populariseras plötsligt och att den som vill framstå som insatt använder ordet. Dels handlar det även om ett fenomen som inträffat på flera olika tekniska områden samtidigt; digital teknik har trängt in i de flesta områden och håller på att förändra dem i grunden. Det kan handla om att väldigt många maskiner kopplas upp till nätet (Internet of Things) eller om att system blivit självförbättrande och ”intelligenta” (artificiell intelligens).

Digitala tjänster
En annan tydlig trend är att tjänster förändras av digitaliseringen. Förr bedrevs bostadsmäklarens verksamhet i hög grad på kontoret, nu har kundkontakten flyttat ut på internet. Företag som Uber har blivit världens största taxiföretag utan egna taxibilar och Airbnb har blivit den största hotellkedjan utan hotell. Allt detta har gjorts möjligt genom kraften i digitaliseringen där maktförhållanden förskjuts och interaktion med kunden och data om kunden blir den viktigaste framgångsfaktorn.

Ta kontakt med oss för att diskutera möjligheterna med digitalisering och tjänsteutveckling.

TACTICON AB | info@tacticon.se | TEL +46 700 260 172