Tacticon

Tacticon skapar tjänster

Välkommen till Tacticon AB, bolaget som skapar digitala tjänster. Vårt erbjudande består i förmågan att skapa kombinationen av moderna digitala lösningar och välfungerande tjänster.

Vi har erfarenhet från en rad projekt inom stora organisationer där vi lett projekt för att utveckla mjukvara och tjänster på ett framgångsrikt sätt.

Ta kontakt med oss för att diskutera möjligheterna med digitalisering och tjänsteutveckling.

TACTICON AB | info@tacticon.se | TEL +46 700 260 172