Tacticon

Tacticon skapar tjänster

Vi skapar digitala tjänster. Vårt erbjudande består i förmågan att skapa kombinationen av moderna digitala lösningar och välfungerande tjänster dels genom våra paketerbjudanden, dels genom våra konsulttjänster.

Paketerade tjänster
• Strategiworkshop – klargör er organisations potential inom digitalisering
• Workshop i digital tjänsteutveckling
• Inspirationsworkshop: Praktiska åtgärder för ökat systemnyttjande (Praktisk Gamification, etc)

Konsulttjänster
• Projektledning – mjukvara
• Ledning av mjukvaruutvecklingsprojekt
• Tjänste- och Produktledning
• Kravanalys
• Testledning
• Tjänsteutveckling

TACTICON AB | info@tacticon.se | TEL +46 700 260 172